Czy wieloletnia prognoza finansowa powiatu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Czy wieloletnia prognoza finansowa powiatu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access