Czy wieloletnia prognoza finansowa powiatu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko? - OpenLEX

Czy wieloletnia prognoza finansowa powiatu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Czy wieloletnia prognoza finansowa powiatu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX