Czy wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w kwestii przedmiotowych środków dowodowych powinno zawierać informację, że w przypadku niezłożenia wyjaśnień oferta zostanie odrzucona?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wezwania do złożenia wyjaśnień zgodnie z art. 128 ust. 4 PZP oraz art. 107 ust. 4 PZP powinny zawierać informacje, że w przypadku niezłożenia wyjaśnień oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) PZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX