Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2017 r.

PYTANIE

W dniu 28 maja 2009 r., spółka X uzyskała zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy węzła betoniarskiego o wydajności 50 m3/dobę.

Czy węzeł ten jest budowlą i podlega podatkowi od nieruchomości (od jego wartości)?

Jeśli nie, to od których jego elementów spółka powinna zapłacić należny podatek?

W skład węzła wchodzą: drogi i place manewrowe, zasiek na kruszywa grube, zasiek na kruszywa średnie, zasiek na kruszywa drobne (piasek), pomieszczenie sprężarki i wytwornicy pary, podjazd do zbiorników kruszyw dozujących, zbiorniki dozujące do kruszyw 4 szt., zbiorniki na cement, sterownia, zbiornik na dodatki pyliste, mikser, zabudowa betoniarni, stopy pod zbiorniki, podajniki kruszyw, dodatków i cementów. Powyższy węzeł wyposażony jest w następujące elementy infrastruktury technicznej tj. wodę, kanalizację deszczową, instalację elektryczną i oświetleniową, instalację odgromową, place manewrowe i składowe, ogrodzenie.

Od których elementów spółka X winna uiścić podatek od nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?