Czy wentylatory kanałowe umieszczone w ścianie budynku można traktować jako wentylację mechaniczną? - OpenLEX

Czy wentylatory kanałowe umieszczone w ścianie budynku można traktować jako wentylację mechaniczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu administracji budowlanej wpłynęło zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na sklep spożywczy. W zgłoszeniu wskazano, że budynek posiada istniejącą wentylację mechaniczną w postaci wentylatorów kanałowych umieszczonych w ścianie budynku.

Czy w/w wymienione wentylatory kanałowe można traktować jako wentylację mechaniczną, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.?

Ponadto w zgłoszeniu wskazano, iż przedmiotowy budynek wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną, natomiast z informacji geodezyjnej (mapy), którą dysponuje organ wynika, iż przedmiotowy budynek nie jest podłączony do w/w infrastruktury.

Czy w takim przypadku organ może żądać udokumentowania przez inwestora, iż budynek jest wyposażony w powyższe instalacje?

Czy organ może żądać, aby inwestor zinwentaryzował nieruchomość, przedstawiając istniejącą infrastrukturę techniczną doprowadzoną do przedmiotowego budynku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?