Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mężczyzna, którego orzeczenie o niepełnosprawności utraciło ważność 28.02.2020 r. stracił prawo do zasiłku stałego.

W marcu złożył ponownie wniosek o wydanie nowego orzeczenia, a w kwietniu złożył w OPS wniosek o zasiłek stały. Na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), a także na podstawie złożonych dokumentów wydano decyzję przyznającą zasiłek stały na czas określony według art. 15h ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W trakcie realizacji decyzji mężczyzna otrzymał nowe orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, od którego odwołał się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ww. Zespół jeszcze nie orzekł w sprawie.

Jak należy postąpić, jeśli zasiłek stały jest nadal wypłacany wg decyzji, nowe orzeczenie zostało wydane, ale nie jest prawomocne z uwagi na odwołanie się od niego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?