Czy we wniosku wystarczy, jeżeli zaznaczy, że nie posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu Deklaracji zgodności CE nie jest możliwe oraz zaznaczy to samo również w dołączonym do wniosku oświadczeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wniosku o rejestrację jednostki nie dołączono Deklaracji zgodności CE dla jednostek, dla których nie minęło 10 lat od momentu wydania, tylko inne dokumenty m.in. dokument wydany na podstawie przepisów ustawy z 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1097) - dalej u.ż.ś. przez podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34 ust. 1 u.ż.ś.

Czy we wniosku wystarczy, jeżeli wnioskodawca zaznaczy, że nie posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu Deklaracji zgodności CE nie jest możliwe oraz zaznaczy to samo również w dołączonym do wniosku oświadczeniu, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r. poz. 763) - dalej r.r.j., czy musi w inny sposób udokumentować fakt braku deklaracji zgodności CE oraz jej duplikatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX