Czy we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług... - OpenLEX

Czy we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku osoby prawnej należy wskazać siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej tylko miejsce zamieszkania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Racut Maciej
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 24. ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy turystycznego, zawierający następujące dane: firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - adres zamieszkania.

Czy należy powyższe rozumieć, że w przypadku osoby prawnej należy we wniosku wskazać siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej we wniosku wskazać tylko miejsce zamieszkania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX