Nowość Czy we wniosku o umieszczenie w DPS należy dowieść, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 38 ust. 1 i 39 ust. 1 u.o.z.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

MOPS zwrócił się do Sądu Rejonowego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację osoby starszej, nieporadnej życiowo.

W odpowiedzi na wniosek Sąd wezwał MOPS do uzupełninia pisma o "wgląd w sytuację" poprzez: sprecyzowanie, czy stanowi ono wniosek o umieszczenie w DPS w oparciu o ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, czy też inny, a jeśli tak, to jaki jest jego charakter.

Wszystko w terminie 1 tygodnia pod rygorem uznania, że jest to wniosek w trybie art. 38 i art. 39 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W naszej ocenie, Sąd po rozeznaniu sytuacji, sam powinien podjąć stosowną decyzję, jaki rodzaj wsparcia będzie właściwy.

Czy nasze stanowisko w tej sprawie jest właściwe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX