Czy we wniosku o dostęp do dokumentacji medycznej możliwe jest posługiwanie się danymi pacjenta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy we wniosku szkoły wyższej bądź uniwersytetu w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej celem napisania pracy dyplomowej/ magisterskiej "bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy" zgodnie z art. 26 ust. 4 u.p.p. można wskazać o jakiego pacjenta chodzi, czyli konkretną dokumentację medyczną takiej osoby?

Czy wydanie wówczas takiej zanimizowanej dokumentacji nie narusza prawa pacjenta, skoro wszyscy wiedzą o kogo wnioskowali?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX