Czy we wniosku może zaznaczyć, że odpady pochodzą z gospodarstw domowych i jest podmiotem odbierającym odpady? - OpenLEX

Czy we wniosku może zaznaczyć, że odpady pochodzą z gospodarstw domowych i jest podmiotem odbierającym odpady?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot jest przyjmującym odpady z gospodarstw domowych o kodzie 20 01 02. Po przesortowaniu przekazuje je do Recyklera pod kodem 15 01 07. Podmiot zwraca się do Recyklera z wnioskiem o wystawienie DPR.

Czy we wniosku może zaznaczyć, że odpady pochodzą z gospodarstw domowych i jest podmiotem odbierającym odpady?

Na karcie KPO podmiot występuje jako przejmujący, ale posiada umowę z gminą na zagospodarowanie odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX