Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zakupiła w 2018 r. nową, dla siebie, technologię procesu produkcyjnego, który daje nowe możliwości w zakresie oferowanych produktów. Technologia wymagała przeglądu dokumentacji technologicznej przez pracowników, zaabsorbowanie nowej wiedzy, a także dostosowanie do wdrożenia wyników prac - dlatego też wykwalifikowani odpowiednio pracownicy spółki, w ramach umowy o pracę, przeznaczali część swojego etatu na te działania. Konieczne były także testy na maszynie doświadczalnej udostępnionej przez sprzedającego technologię, którym jest firma zagraniczna. Spółki nie są ze sobą powiązane. Za same testy płacili potencjalni klienci, którzy byli zainteresowani nowym rozwiązaniem. Na testy z klientami wyjeżdżali pracownicy spółki w ramach podróży służbowych. Powstały więc koszty delegacji, typu bilety lotnicze, przejazdy na lotnisko, diety. Wszystkie koszty, w tym zakup technologii i delegacje, zebrane są na wyodrębnionym koncie RMK. W tym momencie spółka nie wie, czy będzie jeszcze przeprowadzać testy i kiedy; to zależy od potencjalnych klientów. Ostatni test odbył się w grudniu. Dlatego też spółka planuje zamknąć projekt zakładając, że uda się pozyskać w najbliższej przyszłości klienta na swój produkt, w którym zastosuje nowe rozwiązanie.

Czy ww. wydatki można zaliczyć do kategorii kosztów badawczo-rozwojowych?

Czy wydatki na zakup technologii mogą być uznane za koszty kwalifikowane i odliczone od podstawy opodatkowania w 2018 r., a więc roku poniesienia wydatku?

Czy aby skorzystać z ulgi rozwojowej wydatki na zakup technologii muszą być jednocześnie rozliczone jako koszty uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?