Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gdy fundusz rekultywacyjny składowiska jest utworzony w formie rezerwy księgowej, jak należy rozumieć zapis art. 152 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. stanowiący, że z dniem uzyskania przez podmiot, który uzyskał decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków oraz tytuł prawny do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, tego tytułu prawnego, środki zgromadzone na funduszu rekultywacyjnym przechodzą, z mocy prawa, na podmiot, który uzyskał stosowną decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków?

Czy wcześniejszy prowadzący składowisko rozwiązuje rezerwę, a nowy właściciel zawiązuje lub ustanawia w innej formie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?