Czy warunkiem wystąpienia z korektą podatku należnego jest odpisanie całej wierzytelności w koszty jako nieściągalnej? - OpenLEX

Czy warunkiem wystąpienia z korektą podatku należnego jest odpisanie całej wierzytelności w koszty jako nieściągalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2012 r.

PYTANIE

Chcemy skorzystać z ulgi na złe długi.

Czy warunkiem wystąpienia z korektą VAT należnego jest odpisanie całej wierzytelności w koszty jako nieściągalnej?

Dla przeprowadzenia korekty VAT wystarczy uprawdopodobnienie zgodnie z art. 89a ust. 2-5. Natomiast zgodnie z u.p.d.o.p., abym daną wierzytelność mogła zaliczyć do kosztów podatkowych, muszę spełnić warunek art. 16 ust. 2. Niespełnienie ust. 2 spowoduje, że wierzytelność odpisana jako nieściągalna będzie NKUP. Przy dużych wartościach wierzytelności wpłynie to negatywnie na wynik firmy.

Czy nie ma innej możliwości skorzystania z ulgi na złe długi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?