Czy warunkiem wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych jest zgoda pozostałych współwłaścicieli na używanie... - OpenLEX

Czy warunkiem wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych jest zgoda pozostałych współwłaścicieli na używanie samochodu do działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeden ze współwłaścicieli zamierza wykorzystać do działalności gospodarczej samochód osobowy stanowiący współwłasność jego i rodziców. Samochód był zakupiony na umowę kupna-sprzedaży 3 lata wcześniej.

Czy warunkiem wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych jest zgoda pozostałych współwłaścicieli na używanie samochodu do działalności gospodarczej?

Czy wartość początkowa samochodu powinna być wartością wynikająca z umowy kupna-sprzedaży, czy też z iloczynu wartości początkowej i udziału współwłaściciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?