Czy warunkiem skorzystania przez zamawiającego z wyłączenia z art. 4 pkt 3 lit. e p.z.p. jest konieczność udostępnienia... - OpenLEX

Czy warunkiem skorzystania przez zamawiającego z wyłączenia z art. 4 pkt 3 lit. e p.z.p. jest konieczność udostępnienia rezultatów badań?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Mając na uwadze realizację przez konsorcjum w składzie jedna jednostka naukowa i jeden przedsiębiorca, projektu badawczo – rozwojowego finansowanego lub współfinansowanego w drodze konkursu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - jak należy rozumieć wykładnię części art. 4 pkt 3 lit. e p.z.p., stanowiącą, że p.z.p. nie stosuje się gdy rezultaty badań naukowych, prac rozwojowych nie stanowią wyłącznie własności Zamawiającego?

W którym z poniższych przypadków, Zamawiający może zastosować wyłączenie:

a)

jeśli rezultaty badań naukowych, prac rozwojowych (wytworzonych w ramach przedmiotowego projektu) stanowią własność Zamawiającego oraz innego podmiotu zewnętrznego takiego jak Ministerstwo Obrony Narodowej?

b)

jeśli rezultaty badań naukowych, prac rozwojowych stanowią własność tylko podmiotu zewnętrznego takiego jak MON?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX