Czy warunki zaliczenia do kosztów muszą być spełnione w tym samym roku, w którym tworzony jest odpis aktualizujący wartość należności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2005 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w 2004 r. utworzono odpis aktualizujący wartość należności. Niestety w 2004 r. nie zostały spełnione warunki, żeby odpis ten zaliczyć do kosztów podatkowych.

W lutym 2005 r. dłużnik, którego dotyczy ten odpis, ogłosił upadłość.

Czy można odpis ten zaliczyć w koszty w 2004 r., a może w 2005 r., a może nie można w ogóle zaliczyć tego do kosztów podatkowych?

Czy warunki zaliczenia do kosztów muszą być spełnione w tym samym roku, w którym tworzony jest odpis?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access