Czy wartość wynikającą z faktury korygującej należy rozliczyć jako zwiększenie wartości poszczególnych obiektów inwentarzowych w dacie ich przekazania do użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zgodnie z zawartym kontraktem zrealizowała projekt inwestycyjny polegający na budowie nieruchomości. Po zakończeniu budowy i podpisaniu protokołu końcowego w m-cu lipcu została wystawiona przez wykonawcę faktura VAT. Na tej podstawie zostały utworzone poszczególne obiekty inwentarzowe i wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Spółka rozpoczęła naliczanie amortyzacji. W trakcie realizacji inwestycji ceny zużytych materiałów znacznie wzrosły. W związku z tym po kilku miesiącach od zakończenia budowy doszło do podpisania ugody zwiększającej wartość inwestycji. Wykonawca wystawił fakturę korygującą na plus z datą bieżącą.

Jak należy rozliczyć wartość wynikającą z faktury korygującej? Jako zwiększenie wartości poszczególnych obiektów inwentarzowych w dacie ich przekazania do użytkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX