Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze śmiercią pracownika, który na dzień wygaśnięcia umowy miał niespłacona pożyczkę z ZFŚS, pracodawca podjął decyzję o umorzeniu niespłaconej kwoty pożyczki. Zapis w regulaminie ZFŚS mówi o tym, że "część niespłaconej pożyczki może ulec umorzeniu na wniosek spadkobiercy pożyczkobiorcy (zmarłego pracownika), o czym decyduje Komisja Socjalna".

Czy na podstawie zapisu regulaminu ZFŚS, w związku z umorzeniem pożyczki, powstanie przychód po stronie spadkobiercy i umorzona kwota pożyczki powinna być wykazana w PIT-11 jako przychód z tytułu innych źródeł? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?