Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2005 r.

PYTANIE

Czy pomoc publiczna udzielona na podstawie § 26 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi - dalej r.u.p.f., i ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - dalej u.p.s.p.p., jest opodatkowana podatkiem dochodowym lub VAT dla którejkolwiek ze stron?

Instytucja okołobiznesowa (osoba prawna) udziela takiej pomocy potwierdzonej stosownym zaświadczeniem z podaniem wartości tej pomocy w zł i euro. Odbiorcami tej pomocy są osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (czyli mikro, mali i średni przedsiębiorcy). Czy wartość udzielonej pomocy (na podstawie u.p.s.p.p.) jest opodatkowana VAT u świadczącego pomoc, bądź u odbiorcy takiego świadczenia? Czy wartość usługi opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób prawnych u świadczącego usługę, bądź podatkiem dochodowym u osób fizycznych (odbiorców usług)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?