Czy wartość nieopłaconego przez osobę fizyczną czynszu, nienaliczonych odsetek oraz kosztów mediów stanowią przychód spółki która kupiła budynek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zakupiła od osoby fizycznej budynek mieszkalny, zapłata za zakupiony obiekt nastąpi w kilku ratach, sprzedający będzie korzystał z obiektu do momentu dokonania przez spółkę całkowitej zapłaty. Na zasadzie porozumienia ustalono, że przez ten okres sprzedający nie będzie płacił Spółce czynszu za wynajmowanie budynku ale będzie ponosił koszty - energii, telefonów, wody, usług komunalnych oraz nie naliczy spółce odsetek z tytułu odroczonego terminu płatności. Docelowo po dokonaniu zapłaty Spółka przeznaczy budynek na cele związane z prowadzoną działalnością.

Czy wartość nieopłacanego przez sprzedającego czynszu, oraz nienaliczonych odsetek oraz kosztów mediów płaconych przez sprzedającego budynek - stanowią przychód spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX