Czy wartość nieodpłatnego świadczenia będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu ZUS, FP, FGŚP i składce zdrowotnej? - OpenLEX

Czy wartość nieodpłatnego świadczenia będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu ZUS, FP, FGŚP i składce zdrowotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. wynajęła od osoby fizycznej lokal mieszkalny będący jej własnością. W umowie najmu określono, że najemca ponosi koszty najmu i koszty mediów tj. energii, gazu (wartości ustalone łącznie w stałych kwotach w czynszu) wraz z abonamentem za tv kablową( wartość ustalona w stałej kwocie w czynszu). Czynsz miesięczny za lokal obejmuje łącznie czynsz najmu lokalu wraz z opłatą za energię elektryczną, gaz, tv kablową (w umowie nie są wskazane poszczególne wartości składające się na płacony czynsz). Faktura wystawiona na spółkę zawiera 1 pozycję - czynsz zgodnie z umową i opodatkowana jest stawką 23% VAT. Spółka wynajęty lokal mieszkalny użycza na cele mieszkaniowe pracownikowi, którego zatrudniła z odległej miejscowości. Dla pracownika użyczenie lokalu, będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie.

Czy wartość nieodpłatnego świadczenia będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu ZUS, FP, FGŚP i składce zdrowotnej?

Od jakiej wartości należy odprowadzić ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP i składkę zdrowotną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX