Czy wartość nakładów przekazanych nieodpłatnie na rzecz wynajmującego spowoduje powstanie kosztów podatkowych po stronie najemcy? - OpenLEX

Czy wartość nakładów przekazanych nieodpłatnie na rzecz wynajmującego spowoduje powstanie kosztów podatkowych po stronie najemcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Czy w przypadku, kiedy umowa najmu (dzierżawy) zostaje rozwiązana przed całkowitym zamortyzowaniem inwestycji w obcym środku trwałym, niezamortyzowana część stanowi koszt uzyskania przychodu najemcy?

Najemcą jest spółka akcyjna, a wynajmującym osoba fizyczna. Nieruchomość zabudowana budynkiem wielokondygnacyjnym została przystosowana do działalności hotelarskiej i poniesiono nakłady na inwestycje w obcym środku trwałym, które są amortyzowane. Planowane jest wypowiedzenie umowy najmu-dzierżawy nieruchomości ze względu na przeznaczenie jej przez właściciela do innych celów.

Jeżeli zgodnie z umową wynajmujący (właściciel) ma prawo zatrzymania nakładów uprzednio z nim nie uzgodnionych, bez obowiązku zwrotu ich wartości, to czy po stronie wynajmującego powstanie z tego?

Czy wartość nakładów przekazanych nieodpłatnie na rzecz wynajmującego spowoduje powstanie kosztów podatkowych po stronie najemcy?

Jakie będą skutki podatkowe wniesienia prawa własności nieruchomości do spółki jawnej tytułem wkładu rzeczowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?