Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przedłożył wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Treść gwarancji nie wskazuje na zapłatę przez wykonawcę składki za wystawioną gwarancję oraz potwierdzenia dokonanie opłaty. Czy takie wadium jest poprawnie wniesione?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?