Czy w związku ze zwolnieniem z opłaty skarbowej zwolnieniu podlega również wnioskodawca, który jest jedynie współwłaścicielem działki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku ze zwolnieniem z opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy, zwolnieniu podlega również wnioskodawca, który jest jedynie współwłaścicielem działki?

Dotyczy to sytuacji, w której jeden ze współwłaścicieli (właścicieli jest 8 nie spokrewnionych ze sobą) działki wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX