Czy w związku ze zmianą wysokości odpisów w trakcie roku 2023 należy zmienić zapisy regulaminu ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023r i koniecznością ponownego przeliczenia odpisu, w celu przelania środków na konto ZFŚS, należy dokonać zmian w regulaminie ZFŚS?

Obecnie w regulaminie nie ma wzmianki o konieczności dokonania korekty preliminarza w trakcie roku, ze względu na zmianę w trakcie roku kalendarzowego wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Regulamin natomiast zawiera zapis: w sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX