Czy w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne, deklaracje w podatku od nieruchomości powinno składać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2018 r.

PYTANIE

Od 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie są zobowiązane składać deklarację na podatek rolny i podatek od nieruchomości. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Z dniem wejścia w życie ustawy Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej będące państwowymi jednostkami budżetowymi stały się jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich zgodnie z art. 525 ust. 7 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne. Wody Polskie złożyły deklarację na podatek rolny i podatek od nieruchomości wpisując w polu "nazwa pełna": Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Kto jest podatnikiem? Czy w deklaracji w polu "nazwa pełna" powinno być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej? Kto powinien podpisywać deklarację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX