Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 kwietnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2017 r.

PYTANIE

Czy zmiana treści art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie od dnia 28 kwietnia 2017 r., oznacza, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego nie są już objęte dyspozycją wyżej wymienionego art. 59 ust. 1?

Jeżeli tak, to czy oznacza to, że takie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą umarzać należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny bez konieczności kierowania się zasadami określonymi przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?