Czy w związku ze zmianą przepisów od 1.01.2022 r. prawidłowe było wypłacenie zasiłku za okres pobytu w szpitalu w wysokości 80% podstawy, czy należało wypłacić jeszcze 70% w związku z tym, że podstawa jest brana z poprzedniego roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 13.12.2021 do 19.12.2021 r., a następnie od 17.01.2022 do 10.03.2022 r. W lutym i marcu 2022 r. miał wypłacony zasiłek chorobowy (podstawa do zasiłku była taka jak wynagrodzenia chorobowego w grudniu 2021, nie została przeliczona na nowo gdyż nie było wystarczająco długiej przerwy między zwolnieniami). W krótkim okresie w trakcie zwolnienia pracownik przebywał w szpitalu (w lutym 2022 r.).

Czy w związku ze zmianą przepisów od 1.01.2022 r. prawidłowe było wypłacenie zasiłku za okres pobytu w szpitalu w wysokości 80% podstawy, czy należało wypłacić jeszcze 70% w związku z tym, że podstawa jest brana z poprzedniego roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX