Czy w związku ze zmianą progu istotności środków trwałych należy usunąć wszystkie składniki majątku wprowadzone do ewidencji przed tą zmianą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zmieniła zapis w polityce rachunkowości, zwiększając kwotę powyżej której składniki majątku są zaliczane do środków trwałych, z 3500 zł do 8000 zł.

Czy w związku z tym należy z ewidencji środków trwałych usunąć wszystkie składniki majątku wprowadzonych do ewidencji przed tą zmianą, a które mieszczą się wartościowo w przedziale od 3500 zł do 8000 zł i zostały już w pełni zamortyzowane, czy należy je pozostawić w ewidencji?

Jeśli należy usunąć te elementy to w jaki sposób i jakim dokumentem to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX