Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku ze zbliżającą się organizacją przez gminę naboru na rachmistrzów terenowych spisu rolnego 2020, prawidłowe będzie zamieszczenie w oświadczeniu do naboru zapisu o treści: Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na zasadach określonych w rozporządzeniu (RODO) moich danych osobowych tj. numeru telefonu kontaktowego/adresu email podanego przeze mnie w celu ułatwienia kontaktu w trakcie realizacji umowy.

Kto w takim przypadku będzie administratorem danych - Prezes GUS (wtedy gmina operuje klauzulą informacyjną z GUS) czy wójt? Czy należy wydać upoważnienie do przetwarzania danych rachmistrzowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?