Czy w związku z zawarciem umowy podstawowej z wykonawcą, obejmującej realizację usługi serwisu samochodów floty spółki konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 3 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła umowę podstawową z Wykonawcą, obejmującą realizację usługi serwisu samochodów floty Spółki, w ramach której będzie wykonywany m.in. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, obsługa i likwidacja szkód w związku z zawartymi przez Spółkę umowami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia "auto – casco", usługa rzeczoznawcy samochodowego w zakresie oględzin i rozliczania szkód komunikacyjnych, assistance 24 h z wynajmem pojazdów zastępczych. W celu realizacji umowy podstawowej Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe pracowników i współpracowników Spółki będących użytkownikami samochodów firmowych. Przetwarzanie obejmować będzie dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail.

Czy wobec powyższego Spółka zobowiązana jest zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych z Wykonawcą? Jeśli nie, to w jaki sposób Spółka powinna uregulować przekazanie danych osobowych swoich pracowników i współpracowników dla Wykonawcy (np. porozumienie o udostępnieniu danych, inne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX