Czy w związku z zastępowaniem nieobecnego pracownika istnieje możliwość okresowego zwiększenia wymiaru etatu pracownikowi... - OpenLEX

Czy w związku z zastępowaniem nieobecnego pracownika istnieje możliwość okresowego zwiększenia wymiaru etatu pracownikowi pełniącemu zastępstwo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony w wymiarze 0,75 etatu. Pracownik będzie pełnił zastępstwo za nieobecnego pracownika w wymiarze 0,25 etatu (na stanowisku o innym charakterze). Czy w takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest zawarcie z pracownikiem nowej umowy w celu zastępstwa? Czy istnieje możliwość okresowego zwiększenia wymiaru etatu w dotychczasowej umowie (na czas nieokreślony)? Jeżeli tak to w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX