Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska -Górecka Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca może domagać się od pracowników lub zleceniobiorców informacji o tym, czy wykonują oni dodatkowe prace na rzecz innego pracodawcy, jakiego oraz w jakim okresie je wykonują?

Działanie takie byłoby związane z zapobieganiem roznoszenia koronawirusa. W szczególności jeśli dotyczy to pracowników np. zatrudnionych w działach obsługujących dostawę wody i odbiór ścieków (infrastruktura krytyczna), pracowników DPS, pielęgniarek, opiekunów. Jeśli pracownik przeszedł kwarantannę w związku z pracą u innego pracodawcy, czy można żądać informacji o tym, kiedy ostatni raz tam pracował? Czy pracownik może odmówić podania takiej informacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?