Czy w związku z zakupem dodatkowego telefonu spółka może odliczyć vat naliczony od tego zakupu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. chce kupić telefony dla swoich pracowników. Jeden z pracowników zapytał czy może prosić o zakup dodatkowego telefonu (cena tego telefonu będzie korzystniejsza, gdy zakup będzie przez firmę). Po zakupie tego dodatkowego telefonu spółka wystawi refakturę dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na ten dodatkowy telefon, czyli odsprzeda go osobie, która nie jest pracownikiem spółki. Spółka wystawi fakturę VAT i zapłaci VAT należny od sprzedaży do urzędu skarbowego. Czy w związku z zakupem dodatkowego telefonu spółka może odliczyć VAT naliczony od tego zakupu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access