Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub orzecznictwa, w tym przepisów ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwagi na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i stan epidemii, wykonawca ma możliwość: powstrzymania się od realizacji świadczenia wynikającego z umowy zawartej w trybie ww. ustawy albo, alternatywnie, jednostronnej zmiany sposobu realizacji świadczenia ze stacjonarnego na zdalny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?