Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i zainstalowania określonego towaru/wykonania usług w siedzibie zamawiającego. Z uwagi jednak na realne ryzyka zagrażające pracownikom wykonawcy i pracownikom zamawiającego, tj. ekspozycję na ryzyko zarażenia wirusem, wykonawca chciałby zrezygnować z tej formy realizacji świadczenia, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Alternatywnie, wykonawca chciałby zrealizować świadczenie w sposób zdalny, co wiązałoby się z określonymi modyfikacjami po stronie zamawiającego (konieczność dostosowania się pod względem technicznym).

Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa jest to możliwe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?