Nowość Czy w związku z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego odsetki od kredytu należy oprócz kosztów finansowych księgować na koncie pozabilansowym, jako formę zabezpieczenia kredytu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W roku 2022 zaciągnęliśmy kredyt inwestycyjny.

Czy w związku z tym odsetki od kredytu należy również oprócz kosztów finansowych księgować na koncie pozabilansowym, jako formę zabezpieczenia kredytu?

Mamy weksel podpisany przez gminę jako naszego właściciela (zobowiązania warunkowe / należności warunkowe).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX