Czy w związku z wytwarzaniem polepszacza glebowego z osadów ściekowych w procesie granulacji na oczyszczalni ścieków wymagane jest uzyskanie decyzji na przetwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z wytwarzaniem polepszacza glebowego z osadów ściekowych w procesie granulacji na oczyszczalni ścieków, dla którego pozyskano Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą zezwolenia na wprowadzenie do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby, wymagane jest uzyskanie decyzji na przetwarzanie odpadów?

Oczyszczalnia posiada ciąg przetwarzania osadu pozwalający uzyskać właściwości osadu zbieżne lub przewyższające wymagania stawiane środkom poprawiającym właściwości gleby. Dzięki temu produkcja polepszacza glebowego zachodzi bez zmian w ciągu technologicznym oczyszczalni. Dla jasności, produkcja sprowadza się do sterylizacji osadu w wyniku działania wysokiej temperatury na skutek dodania wapna tlenkowego, który to proces stanowi jeden z możliwych sposobów stabilizacji osadu i normalnie nie uzyskuje się odrębnego zezwolenia na prowadzenie takiego procesu, a na pewno nie uzyskuje się dla takiego procesu zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Innymi słowy, w ślad za powyższym, proces produkcji nie stanowi procesu przetwarzania odpadów w rozumieniu UO, gdyż nie zachodzi w oparciu o odpad, a o substancję, jaka nigdy nie zamieniła się w odpad, gdyż wciąż przebywa w ciągu technologicznym. Nadmienię, że oczyszczalnia nie przewiduje przyjmowania osadów ściekowych z zewnątrz, tj. z innych oczyszczalni.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX