Czy w związku z wydaniem orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności stronie ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,... - OpenLEX

Czy w związku z wydaniem orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności stronie ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne, orzeczenie o umiarkowanym stopniu jest nadal ważne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba posiada dwa orzeczenia o niepełnosprawności: pierwsze o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od dzieciństwa wydane na stałe (symbol 02-P) i o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, gdzie podano, że nie da się ustalić, kiedy powstała niepełnosprawność (symbol 11-I). Matka tej osoby złożyła wniosek o świadczenie pielęgnacyjne.

Czy w związku z wydaniem orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym stopniu jest nadal ważne (tj. czy wydanie innego orzeczenia nie spowodowało wygaśnięcia ważności orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)?

Po drugie, abstrahując od wyroku TK z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 (czyli kwestii związanych z okresem, w którym powstała niepełnosprawność), jeśli orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest jednak ważne, to czy dla ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego można przyjąć, że niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa (tak wpisano w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 02-P) pomimo, iż w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu 11-I stwierdzono, że nie da się ustalić, kiedy powstała niepełnosprawność i w tej sytuacji uznać, że spełniony jest warunek okresu, w którym powstała niepełnosprawność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX