Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurczyga Maciej
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności postawionych na tym gruncie budynków. Dotychczas pozycje te były prezentowane w bilansie jako inwestycje długoterminowe ze względu na to, że sposób przeznaczenia w przyszłości nie był znany. Prawo wieczystego użytkowania nie było amortyzowane bilansowo. Obecnie jeden z budynków został zmodernizowany i zostanie przeznaczony na biuro spółki, czyli będzie wykorzystywany w celu prowadzenia działalności.

Czy w związku z powyższym część prawa użytkowania wieczystego gruntu (dotycząca postawionego na tej działce budynku biurowego) winna zostać przeksięgowana na środki trwałe i być amortyzowana bilansowo, zaś pozostała część prawa użytkowania wieczystego winna być w dalszym ciągu prezentowana jako inwestycje?

Czy jako inwestycje prawo wieczystego użytkowania gruntu winno być amortyzowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?