Czy w związku z wnioskiem o zmianę decyzji dot. przekształcenia Sp. z o.o. w spółkę jawną powinno się zaktualizować zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca posiada decyzje odpadowe i poinformował organ, że doszło do przekształcenia sp. z o.o. na podstawie art. 551 § 5 ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) - dalej k.s.h. w spółkę jawną, w celu zaktualizowania decyzji odpadowych, tj. decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, decyzji udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów tak, aby ich treść uwzględniała fakt planowanego przekształcenia sp. z o.o. w spółkę jawną oraz związane z tym przejście wszelkich praw i obowiązków z wymienionych powyżej decyzji na spółkę jawną.

Czy w związku z wnioskiem o zmianę decyzji dot. przekształcenia Sp. z o.o. w spółkę jawną powinno się zaktualizować zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o.?

Jakie dokumenty należy przedłożyć by zmienić decyzję w ww. zakresie?

Czy dobrze rozumiem, że spółce jawnej (przekształconej) przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowej spółki z o.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX