Czy w związku z wnioskami o wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego, organ wydający zezwolenie powinien zawiadomić stronę... - OpenLEX

Czy w związku z wnioskami o wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego, organ wydający zezwolenie powinien zawiadomić stronę o możliwości zapoznania się z dokumentami postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z wnioskami o wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego, organ wydający zezwolenie powinien zawiadomić stronę o możliwości zapoznania się z materiałem, dowodami?

Czy organ ten, zobowiązany jest do innych czynności w rozumienie przepisów k.p.a.?

Czy organ może dla tych spraw związanych z zajęciem pasa drogowego z przyczyny odstąpienia od czynnego udziału strony w postępowaniu, zapewnić np. możliwość zapoznania się z materiałami i dowodami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX