Czy w związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu należy od wynagrodzenia mediatora potrącić składkę zdrowotną? - OpenLEX

Czy w związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu należy od wynagrodzenia mediatora potrącić składkę zdrowotną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Okręgowa Izba Radców Prawnych prowadzi Ośrodek Mediacji Gospodarczych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie więcej niż 2.000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł).

W jaki sposób należy rozliczyć składkowo wynagrodzenia mediatora?

Czy w związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu należy od wynagrodzenia mediatora potrącić składkę zdrowotną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX