Czy w związku z wejściem w życie dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy nowelizującej zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorców możliwa jest korekta podstawy wymiaru składki zdrowotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z wejściem w życie dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy nowelizującej zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorców możliwa jest korekta podstawy wymiaru składki zdrowotnej w sytuacji, gdy w marcu 2022 r. został sprzedany samochód będący środkiem trwałym firmy, amortyzacja samochodu zakończyła się przed końcem 2021 r.?

Samochód został sprzedany w cenie niższej niż łączna wartość amortyzacji. Pierwotnie w deklaracji ZUS przychód ze sprzedaży środka trwałego stanowił podstawę naliczenia składki zdrowotnej.

Czy jeżeli możliwa jest korekta to w deklaracji za jaki miesiąc powinna być ujęta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX