Czy w związku z ustawą COVID-19 świadczenie pielęgnacyjne winno być wypłacane do dnia wydania nowego i prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani do 31.07.2020 roku pobierała świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną córką.

W dniu 16.09.2020 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dziecka. Stopień umiarkowany jest od dnia 28.07.2020 roku.

W związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne za sierpień oraz częściowo za wrzesień (1-15.09)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access