Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz kolejnymi ustawami nowelizującymi można przyznać świadczenie 500+ na dziecko, którego matka, Ukrainka nie posiada karty pobytu z dostępem do rynku pracy, ale złożyła taki wniosek o przyznanie karty w marcu 2019 r. do Wojewody Dolnośląskiego, jednak do dnia dzisiejszego nie dostała żadnej odpowiedzi?

W paszporcie znajduje się pieczątka potwierdzająca złożenie wniosku z datą 12-03-2019 r. Dziecko (obywatelstwo ukraińskie) mieszka i uczy się w polskiej szkole, a rodzice (obywatelstwo ukraińskie) mieszkają i pracują w Polsce. Rodzice pierwszy raz starają się o wydanie karty pobytu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?