Czy w związku z umorzeniem należności spółka z o.o. musi do celów podatkowych zwiększać przychody księgowe o kwotę umorzonej należności i koszty księgowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Czyż Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2011 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. utworzyła odpis aktualizujący należność od dłużnika, który zaliczyła w części netto do kosztów uzyskania przychodów. Dwa lata później spółka otrzymała z sądu postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wobec ww. dłużnika.

Czy w związku z umorzeniem należności spółka z o.o. musi do celów podatkowych zwiększać przychody księgowe o kwotę umorzonej należności i koszty księgowe (działanie takie nie powoduje zmiany podstawy opodatkowania)? Jeżeli tak, to jakie konsekwencje poniesie spółka w przypadku gdy nie zwiększy ani przychodów, ani kosztów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access