Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zapytanie dotycząca nienależnie pobranych świadczeń oraz wpłat od dłużnika.

Dla klientki została wydana decyzja żądająca zwrotu w związku z faktem, iż w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego nie spełniała uprawnień do dalszego pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie kiedy ustalono nienależnie pobrane świadczenia dłużnik dokonywał wpłaty na konto komornika. Wpłaty te zostały zaksięgowane na poczet zaległości dłużnika przez Ośrodek po otrzymaniu kwot od Komornika.

Czy klientce przysługuje zwrot wpłat od Komornika?

Jak formalnie powinno wyglądać rozliczenie zadłużenia dłużnika.

Przykład: Pani pobrała świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z decyzją przyznająca za miesiąc maj 2018 r., czerwiec 2018 r. w kwocie po 500,00 zł. W miesiącu lipcu wydano decyzję uchylającą, a następnie żądającą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na okres od maja do czerwca 2018 r. w łącznej kwocie 1000,00 zł. W miesiącu maja 2018 r., komornik przekazała do tutejszego Ośrodka wpłatę 500,00 zł, i w miesiącu czerwcu wpłatę 500,00 zł. Wpłaty zaksięgowano na poczet zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Klientka chce złożyć wniosek o zwrot wpłaty za okres od maja 2018 r., do czerwca 2018 r., ponieważ została w tym okresie pozbawiona uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a tym samym nie była osobą uprawnioną, w związku z czym powinna otrzymać alimenty wyegzekwowane przez Komornika.

Prosimy o przytoczenie opinii w sprawie prawidłowego postępowania w opisanej powyżej sytuacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?