Czy w związku z tym, że w obiegu prawnym pozostaje decyzja utrzymana w mocy przez organ II instancji, można rozpatrzeć wniosek... - OpenLEX

Czy w związku z tym, że w obiegu prawnym pozostaje decyzja utrzymana w mocy przez organ II instancji, można rozpatrzeć wniosek właściciela o legalizację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W obiegu prawnym funkcjonuje wydana z art. 40 ustawy z 24.10.1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1974 r. nr 38 poz. 229) - dalej pr. bud. z 1974 r. decyzja organu nadzoru budowlanego nakazująca wykonanie (utrzymana w mocy przez organ II-giej instancji), którą nakazano wykonanie określonych robót w terminie, który jeszcze nie upłynął. Właściciel budynku złożył do onb I instancji wniosek o wszczęcie postępowania uproszczonego w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę treść art. 32 ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) – dalej u.z.p.b. (wobec faktu, że nie wydano decyzji o rozbiórce) oraz w związku z tym, że w obiegu prawnym pozostaje decyzja utrzymana w mocy przez organ II instancji, jak należy rozpatrzeć wniosek właściciela?

Mianowicie czy należy wzruszyć wydaną decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX