Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twardoch Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Małżonka podatnika (nieprowadząca działalności gospodarczej), z którą łączy go wspólność majątkowa zawarła umowę prywatnego najmu lokalu mieszkalnego i wynajmuje lokal osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na cele mieszkaniowe i otrzymuje z tego tytułu przychody opodatkowane wg skali podatkowej. Przychody z tego tytułu małżonkowie rozliczają odrębnie po 50%.

Czy w związku z tym, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą to otrzymywane przez jego żonę przychody z tyt. najmu powinien wykazywać w składanych przez niego deklaracjach VAT oraz wystawiać faktury ze stawką ZW, (jeśli osoba wynajmująca zażąda wystawienia faktury)?

Jeśli tak to w jakiej kwocie – wynoszącej 100% otrzymanej należności z tyt. najmu czy 50% przypadającej na podatnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację